Sådan lægger du herregårdssten

underlag herregaardssten

Husk fildug, så der ikke kommer store mængder ukrudt hvert forår

Herregårdssten er den ultimativt mest populære belægningssten i danske haver og indkørsler. Derfor har vi her taget udgangspunkt i netop den belægningssten.
Man kan sagtens lægge herregårdssten selv, men vil man have et ordentligt resultat, der kan holde i flere år, er det vigtigt, man er grundig med arbejdet.

På forhånd har du naturligvis lavet en grundig plan for, hvor og hvordan stenene skal lægge. Husk at gør dig grundige overvejelser om typen af sten. Eksempelvis synes mange det er flot med farvespillet i eksempelvis gråmix eller rødmix fliser, mens andre synes en mere ens farve er at foretrække. Det første du skal gøre, er at grave jorden op. Du skal grave, indtil du kommer ned til den faste jord – du skal altså grave alt muldjorden op. Ellers vil du med tiden opleve, at muldjorden falder sammen, og at fliserne år for år vil lægge mere og mere ujævnt.
Generelt skal du altid omkring mindst 20-30 cm ned, men præcis hvor langt det er nødvendigt at grave ned afhænger af, hvor belastet fliserne bliver. Hvis du ikke kommer så langt ned kun ved at grave muldjord, skal du altså også grave i den faste jord, men alt muldjorden skal altid graves væk. Bliver jorden ved med at være blød, bør du kontakte en fagmand, der kan vurdere, om der skal gøres noget yderligere for at sikre bunden.
Husk altid at blande stenene fra flere paller, mens du lægger dem, så der ikke kommer tydelige skel i takt med du skifter palle. Dette gælder ikke kun for gråmix eller rødmix, men også for ensfarvede sten, da der altid vil være små nuancer mellem pallerne.
Sørg for at købe god kvalitet – FC Beton er en af de bedre på området med Herregårdssten i meget høj kvalitet

Der er næsten ikke trafik over stenene

Hvis der kun meget sjældent vil komme en bil over, kan du nøjes med 10-15 cm med eksempelvis stabilt grus. Dette lag kalder man normalt bærelaget. Herover skal du have 20-40 mm afretningssand, som er en særlig type sand, man bruger, når man lægger fliser. Herover skal du have dine herregårdssten, der bør være 50-70 mm tykke, når der sjældent er trafik over. Når du har bestemt dig for de præcise mål, kan du beregne præcis hvor dybt, du skal grave for at få plads til det hele. Har du gravet dybere på grund af mængden af muldjord, kan du tilføje bundsikringsgrus under bærelaget. Vær opmærksom på, at du bør gå efter at have stenene til at ligge cirka 3-5 mm over eventuel eksisterende belægning, da det er uundgåeligt at stenene vil sænke sig en lille smule med tiden.
Der er jævnligt trafik over stenene

Hvis du eksempelvis skal have fliserne i indkørslen, stiller det lidt andre krav til både dit arbejde og selve herregårdsstenene. I så fald skal du gå efter omkring 15-30 cm bærelag med stabilt grus. Over dette skal du stadig have omkring 20-40 cm afretningssand, og ovenpå dette skal dine herregårdssten være, som typisk vil være 60-80 mm tykke. Graver du på grund af muldjorden dybere end dette, kan du vælge at tilføje bundsikringsgrus under bærelaget. Du bør beregne at stenene ligger 3-5 højere end eventuel eksisterende belægning, da du ikke kan undgå, at stenene vil sænke sig en lille smule med tiden.

Vibrér bærelaget grundigt

Det er i bund og grund de samme principper, der gælder, uanset om du lægger herregårdssten eller andre typer fliser. Når du har lagt dit bærelag, er det vigtigt, du vibrerer det godt med en pladevibrator, der kan lejes i mange byggehandler. Vejer den omkring 120 kg, skal du vibrere gruset to gange for hver 10 cm tykkelse, som bærelaget har. Er det eksempelvis 20 cm, skal du altså vibrere det fire gange. Dette sikrer, at bærelaget er fast og ikke synker.

Når du er tilfreds med vibreringen, lægger du afretningssandet ud, som du jævner plant ud. Du fugter herefter sandet, og komprimerer også dette med pladevibratoren. Dette gøres mindst to gange.
Herefter kommer den vigtige afretning af sandet, som skal sikre, at fliserne ligger pænt og jævnt fra starten. Nogle vælger forsigtigt at grave et par jernrør ned i sandet, for at sikre, det er helt plant. Gør du dette, er det vigtigt, du ikke ”slår” rørene ned med eksempelvis en hammer, da det kan gøre rørene ujævne. Normalt spænder man en snor ud for at sikre, at højden på sandet er som ønsket. Du vil normalt sætte snore i en højde, så det passer med stenens tykkelse med afretterpinden under. På den måde kan du altid måle, at sandet har den rette højde.

Vær opmærksom på at du skal have et fald på 1-2 cm pr. meter, der skal sikre at vandet bliver ledt væk fra fliserne. Dette fald skal naturligvis altid være væk fra et eventuelt hus. Du bruger et bræt til at trække sandet væk. Når sandet ligger korrekt som, fjerner du eventuelle skinner, som du har placeret i afretningssandet. Hullerne efter dette lappes naturligvis grundigt til med sand igen, som du sørger for er kompakt og plant.
Herefter er du klar til at lægge selve stenene. Du starter ganske enkelt i et vinkelret hjørne, og ligger løbende stenene. Husk at der skal være 2-4 mm mellem hver sten, så der er plads til fugesandet. Fugerne kan variere lidt med stenens størrelse, da de typisk vil variere med op til 4 mm mellem hver sten. Når du sætter snore op og beregner bredden, skal du bruge stenenes byggemål som udgangspunkt – heri er der beregnet plads til fugerne, da stenene typisk vil være 1-5 mm mindre. Brug et retholt eller lignende til løbende at sikre dig, at fliserne ligger på en lige linje og med jævne mellemrum. Det er vigtigt, du er grundig i denne proces, så slutresultatet bliver optimalt.

Når du lægger fliserne, skal du altid blande fra de forskellige paller, du har fået leveret. På den måde sikrer du, at stenenes farver blandes bedst muligt, hvilket giver det pæneste slutresultat, i stedet for at farverne skifter henover terrassen eller indkørslen. Der er altid små farveforskelle mellem pallerne uanset om du har købt gråmix, rødmix eller du rent faktisk har købt sten med en mere ens farve.
Når stenene er lagt, begynder den ligeledes vigtige fugefyldning. Jo grundigere du er her, jo bedre sikrer du dig mod ukrudt på den lange bane, da der ganske enkelt ikke skal være plads til ukrudt og frø. Det skal ikke være muligt at sætte eksempelvis en spatel mere end nogle få millimeter ned i fugen. Du bør efterfuge igen efter nogle uger, da vind og regn kan have skadet fugen, og du bør også med jævne mellemrum tjekke ældre belægning for huller i fugen, så du undgår at ukrudtet pludselig går til angreb efter nogle år. Det forebyggende arbejde er lettere end lugearbejdet.

Når herregårdsstenene er lagt og fugerne fyldt, skal du igen komprimere stenene, så de sætter sig ordentligt på plads. Brug pladevibratoren og kør en gang over stenene både på langs og på tværs. Hver gang du har nået hele vejen på den ene led, kører du den tilbage på samme led og med halvdelen af den bane, du netop har været over én gang. På den måde kommer du altså reelt over de fleste fliser to gange, men kører aldrig i den præcis samme bane. Eftertjek om fugerne stadig er fyldt ordentligt ud.

Rigtig god fornøjelse med projektet